თქვენს მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები პოტენციური დამსაქმებელის მხრიდან შესაძლოა დამუშავდეს შრომით-სამართლებრივი მიზნებისათვის


ვეთანხმები