ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 14 საათი, 0 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 68131     

პოზიციის დასახელება
სკოლის ექიმი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის N24 ქართული გიმნაზია
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის N24 ქართული გიმნაზია;
მისამართი: ქ. რუსთავი, ვახუშტის ქ. N5
          
კატეგორია
ჯანდაცვა
განცხადების ბოლო ვადა
08.12.2021
თანამდებობრივი სარგო:
470 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
რუსთავი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
1 თვე

ფუნქციები
               გაუწიოს მოსწავლეებსა და სკოლის თანამშრომლებს საჭიროების შემთხვევაში პირველადი დახმარება, კონსულტაცია.      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
პროფესია
ექიმი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. რუსთავი, ვახუშტის ქ.N5
საკონტაქტო ტელეფონები
0341223435 ; 577617258
საკონტაქტო პირი
577172406

დამატებითი მოთხოვნები
          კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო მოთხოვნებს:
ჰქონდეს სახელმწიფო სერთიფიკატი საექიმო სპეციალობაში - ,,საოჯახო მედიცინა’’, ,,თერაპია“ ან ,,პედიატრია’’;
ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;
იცოდეს სახელმწიფო ენა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;
სამოტივაციო წერილი.

განცხადებების გადარჩევის შემდეგ, გასაუბრება ჩატარდება თითოეულ მსურველთან, შეირჩევა მათ შორის ყველაზე შესაფერისი კანდიდატი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით განაცხადის მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება