ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 13 საათი, 13 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 1


ვაკანსიის N 67523     

პოზიციის დასახელება
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის N 1 საჯარო სკოლა
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
18.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
565 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ნინოწმინდა
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               კანდიდატი, რომელიც ამ პოზიციას დაიკავებს ხელს შეუწყობს, როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმის ბილინგვურად დანერგვას, ასევე, დამხმარე ორენოვანი და ადგილობრივი მასწავლებლების თანამშრომლობას. ასევე, კოორდინაციას გაუწევს არაფორმალური განათლების აქტივობების დანერგვას ორივე ენაზე: დაეხმარება ადგილობრივ და ორენოვან მასწავლებლებს დაგეგმონ მშობლიურ და/ან სახელმწიფო ენებზე სხვადასხვა მიზნობრივი პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც საგნობრივი შინაარსის გაღრმავებას, სახელმწიფო ენის საგაკვეთილო სივრცის გარეთ პრაქტიკულ გამოყენებას, ასევე, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების განხორციელებას.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1
სომხური       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
სსიპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის N1 საჯარო სკოლა
საკონტაქტო ტელეფონები
551086310
საკონტაქტო პირი
ბერნიკ ჰოვსეფიან

დამატებითი მოთხოვნები
          . ეროვნული სასწავლო გეგმისა და კონსტრუქტივისტული საგანმანათლებლო პრინციპების ცოდნა;
· არაფორმალური აქტივობების დაგეგმვისა და ჩატარების გამოცდილება;
. გუნდური მუშაობის უნარი;
· ანალიტიკური უნარი;
· მოტივაცია;
· კრიტიკულ და სტრესულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირება;
· პუნქტუალურობა და მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.
. სასურველია პედაგოგიური გამოცდილება;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          დამსაქმებელთან შეთანხმებით, კანდიდატებს შეუძლიათ შეითავსონ დამატებითი საათები სკოლაში (10 საათი). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებულ მოვალეობას შეუფერხებლად შეასრულებენ.
კონკურსში მონაწილეობი მსურველმა კანდიდატებმა უნდა გამოაგზავნონ უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომის ასლი(არსებობის შემთხვევაში) ან ცნობა სწავლების შესახებ;
შერჩეული კანდიდატები, გაივლიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ინტენსიურ მოსამზადებელ კურსს საგნობრივი და სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით განაცხადის მირების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 2 დღის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება