ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 14 საათი, 46 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 67467     

პოზიციის დასახელება
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის N1 საჯარო სკოლა
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
16.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
565 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სოფელ შაუმიანი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
               • ბილინგვური სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებული პროცესების კოორდინირება:

• ბილინგვური რესურსების გაზიარება ქართულ და მშობლიურ ენებზე;

• ადგილობრივი და ორენოვანი დამხმარე (ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების) მასწავლებლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

• სასკოლო ქსელის შექმნის ხელშეწყობა და პროცესების ფასილიტაცია;

• არაფორმალური განათლების აქტივობების/რესურსების გაზიარება და დანერგვის ხელშეწყობა;

• პროცესის მონიტორინგი და ანგარიშგება
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
პროფესია
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
სომხური       C2       C2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანი
საკონტაქტო ტელეფონები
551097475
საკონტაქტო პირი
არტუშ ურუმიანი

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა უნდა ატვირთოს:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისია გადაწვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით განაცხადის მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება