ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

22 დღე, 22 საათი, 3 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 17


ვაკანსიის N 67042     

პოზიციის დასახელება
მოდულის ,,უცხოური ენა - ინგლისური“ - პროფესიული განათლების მასწავლებელი
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა
10.10.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
1 თვე

ფუნქციები
               1.	პროფესიული განათლების სისტემის თავისებურებებისა და შესაბამისი პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება; 
2.	მოდულის კალენდარული გეგმის შემუშავება, სწავლის შედეგების შესაბამისი შეფასების ინსტრუმენტების შედგენა/შერჩევა და გამოყენება;
3.	შესაბამისი პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნების, სტუდენტთა ინდივიდუალური და სპეციალური საჭიროებების, ასევე ასაკობრივი თავისებურებების, დროისა და სასწავლო რესურსების გათვალისწინება სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას და წარმართვისას;
4.	ეფექტური სასწავლო გარემოს მოწყობა, მათ შორის ინკლუზიური განათლების პრინციპების გამოყენება;
5.	თითოეული სტუდენტის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირება - პროფესიისათვის საჭირო ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავებაში დახმარება;
6.	სტუდენტებში მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება;
7.	სწავლის შედეგების მისაღწევად მუშაობის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება სტუდენტებში თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბების მიზნით;
8.	სასწავლო პროცესში ონლაინ პლატფორმის გამოყენება;
9.	შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.


      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის ჩიხი 9 ა
საკონტაქტო ტელეფონები
032 214 76 62; 5 77 50 40 44

დამატებითი მოთხოვნები
          მასწავლებლობის მსურველი პირი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ მოთხოვნას:

უმაღლესი განათლება/პროფესიით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება/შესაბამისი პროფესიის მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება. 

•	მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
•	კომუნიკაციის უნარი;
•	თვითგანვითარების უნარი;
•	ორგანიზებულობა და შედეგზე ორიენტირებულობა;
•	დროის ეფექტური მართვის უნარი;
•	გუნდური მუშაობის უნარი;
•	მაღალი სამუშაო დისციპლინა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          
აუცილებელია კანდიტატმა სისტემაში ატვირთოს:

განათლების დამადასტურებელი/ სამუშაო გამოცდილების/ სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

აღნიშნულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით მოდულის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://docs.google.com/document/d/1dYEWCx0RyZ9DM97yAQHK4mBmKm_xKtH6/edit?usp=sharing&ouid=104594161089843561536&rtpof=true&sd=true

ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტობრივად ჩატარებული საათების მიხედვით.


          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს განაცხადის მიღების ვადის ამოწურვიდან 1 თვეში ხმათა უმრავლესობით.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება