ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 20 საათი, 52 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 10


ვაკანსიის N 67017     

პოზიციის დასახელება
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ზუგდიდი)
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო სტაჟიორს სთავაზობს თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს, პროფესიული განვითარების საშუალებას. ბიუროს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ვებ-გვერდი: www.nbe.gov.ge
          
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
19.09.2021
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ზუგდიდი

ფუნქციები
               • ქონების იდენტიფიკაციის პროცესზე დასწრება;
• ქონების აღწერასა და მისი საბაზრო ღირებულების დადგენის პროცესში მონაწილეობა;
• უშუალო ხელმძღვანელის დამატებითი დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი
საკონკურსო თემატიკა
          

• „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონი;

•  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 6 მაისის ბრძანება №24 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N99
საკონტაქტო ტელეფონები
2721118 (2140)

დამატებითი მოთხოვნები
          • სტაჟიორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება ან არის უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის (IV) სტუდენტი; 
  • სასურველია განათლება ეკონომიკის ან/და ფინანსების დარგში; 
  • სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა; 
  • შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი და დროის ეფექტური მართვა; 
  • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი; 
  • ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
  • კომუნიკაბელურობა; 
  • გუნდური მუშაობის უნარი; 
  • ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
  • პასუხისმგებლობის გრძნობა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          სავალდებულოა: 

  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ან უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი ცნობის (რომლის მიხედვით დასტურდება, რომ კანდიდატი არის IV კურსის სტუდენტი ან მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი) ასლის განათლების ველში ატვირთვა. 
  • მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის მითითება (რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ. ფოსტა); 
  • სამოტივაციო წერილის გრაფის შევსება. 

  - არაანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 (ექვსი) თვემდე ვადით;

  - კონკურსის ეტაპების ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია კონკურსანტებს ეცნობებათ მითითებული ელ-ფოსტის მისამართზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ სამი თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება