ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

10 დღე, 17 საათი, 48 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 63830     

პოზიციის დასახელება
მედდა
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - კასპის კოლეჯი
კატეგორია
ჯანდაცვა
განცხადების ბოლო ვადა
24.04.2021
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
კასპი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               1. საჭიროების შემთხვევაში, კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფი ნებიმიერი პირის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობით უზრუნველყოფა;
2. საჭიროების შემთხვევაში, ინფექციური თუ ვირუსული დაავადების გავრცელებისას, ან მათი გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით კომპეტენციიის ფარგლებში, სამედიცინო კონსულტაციების გაწევა პროფესიული სტუდენტებისთვის და პერსონალისთვის;
3. სამედიცინო კაბინეტში არსებული სამედიცინო ინვენტარისა და მედიკამენტების აღრიცხვა და სწორად შენახვა;
4.საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენციის ფარგლებში კოლეჯის შინაგანაწესით, კოლეჯის დირექტორის სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება.


      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
პროფესიული
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
ექთანი/მედდა


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
კასპი, დ. აღმაშენებლის 168ვ
საკონტაქტო ტელეფონები
598232218

დამატებითი მოთხოვნები
          • სიზუსტე და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• ორგანიზებულობა;
• კრიტიკულ სიტუაციაში გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;
• აქტიური მოსმენისა და აზრის ნათლად გადმოცემის უნარი;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატმა განცხადების შევსების დროს შესაბამის გრაფაში უნდა ატვირთოს:
• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში);
• სამოტივაციო წერილი.

გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.


          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუმეტეს 3 თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება