ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 22 საათი, 32 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 118


ვაკანსიის N 63147     

პოზიციის დასახელება
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
კატეგორია
შრომა და დასაქმება
განცხადების ბოლო ვადა
04.03.2021
თანამდებობრივი სარგო:
900 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               -დასაქმების ან სოციალური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებასა და მონიტორინგში მონაწილეობის მიღება;
-დასაქმების ან სოციალური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებასა და მონიტორინგის მიმდინარეობის შესახებ საანგარიშო ინფორმაციის მომზადება;
-გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციების შემუშავება;
-დასაქმების ან სოციალური სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგისა და ადმინისტრირებისათვის საჭირო მეთოდური მასალების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; -სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა;
-დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების თვისობრივი შესწავლა, ანალიზი, შრომის ბაზრის მოთხოვნილებების განსაზღვრასა და სამომავლო პროგრამების დაგეგმვისათვის წინადადებების მომზადება;
-კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების პროექტების მომზადება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
განათლების ადმინისტრირება
საკონკურსო თემატიკა
          

-„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
-„დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულება“;
-საქართველოს მთავრობის N665 დადგენილება;
- საქართველოს კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი, მ.ასათიანის N9
საკონტაქტო ტელეფონები
595035060

დამატებითი მოთხოვნები
          - დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ ერთ წლიანი გამოცდილება.
- პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების კუთხით სულ მცირე ერთწლიანი გამოცდილება.
- სამუშაო პროცესების ორგანიზებული, ჯეროვანი და დროული შესრულების უნარი.
- გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი.
- საქმისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება.
- ანალიტიკური აზროვნება.
- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - განათლების დამადასტურებელი მოწმობის და სამოტივაციო წერილის ატვირთვა სავალდებულოა;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის ერთობლიობით, განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება