ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 23 საათი, 17 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 115


ვაკანსიის N 63141     

პოზიციის დასახელება
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების სამმართველოს სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
კატეგორია
შრომა და დასაქმება
განცხადების ბოლო ვადა
04.03.2021
თანამდებობრივი სარგო:
550 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               - მონაწილეობის მიღება კონცეფციების/მეთოდოლოგიების შედგენაში, სამუშაოს ძიებისა და საშუამავლო მომსახურების მიმართულებით;
- კოორდინაციის გაწევა რეგიონალურ და ადგილობრივ ცენტრებში;
- მონაწილეობის მიღება ტრენინგების/შეხვედრების დაგეგმვასა და ჩატარებაში;
- კომპეტენციის ფარგლებში, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის გაწევა ტერიტორიულ ერთეულში საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე;
- სრული ინფორმაციის მიწოდება ტერიტორიული ერთეულისთვის ახალ ინსტრუმენტების, ხარისხიანი სერვისებისა შესახებ;
- მონაწილეობის მიღება კვარტალური ანგარიშის შექმნაში, გაანალიზებასა და შეფასებაში;
- კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების პროექტების მომზადება. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
6 თვე
პროფესია
სოციალური მეცნიერებები
საკონკურსო თემატიკა
          

-„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
-„დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულება“;
-საქართველოს მთავრობის N665 დადგენილება;
- საქართველოს კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი, მ. ასათიანის N9
საკონტაქტო ტელეფონები
595035060

დამატებითი მოთხოვნები
          - ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი ;
- ორგანიზებულობა;
- კრეატიულობა;
- საქმისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება;
- შედეგზე ორიენტირებული.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - განათლების დამადასტურებელი მოწმობის და სამოტივაციო წერილის ატვირთვა სავალდებულოა;
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        - კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის ერთობლიობით, განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება