ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 10 საათი, 24 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 62919     

პოზიციის დასახელება
შიდა აუდიტის სამსახურის აიტი აუდიტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
კატეგორია
აუდიტი
განცხადების ბოლო ვადა
20.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
3000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადეკვატურობისა და სისტემის უსაფრთხოების დაცულობის შემოწმება და შეფასება სისტემის კონფიდენციალურობის, მთლიანობის და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით სააგენტოში არსებული ინფრასტრუქტურის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისა და მოქმედი ელექტრონული პროგრამების აუდიტი;
• სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში წლიური აუდიტორული გეგმით გათვალისწინებული საინფორმაციო სისტემების აუდიტის კოორდინაცია; 
• IT აუდიტის დანერგვის სტრატეგიული გეგმის გადახედვა/განახლება; 
• IT აუდიტის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 
• სხვა საჯარო სექტორში არსებული საინფორმაციო სისტემების გარემოს რისკების, კონტროლების შეფასება და ინფორმაციის შეგროვება ერთიან სისტემაში, დაგროვილი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;
• IT აუდიტის შედეგად გამოვლენილი გარემოებების ანალიზი, ანგარიშგება და რეკომენდაციების მომზადება; 
• შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი; 
• აუდიტის, შემოწმებისა და მონიტორინგის შედეგებზე დასკვნების მომზადება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა; 
• ორგანიზაციაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების, ინოვაციებისა და საუკეთესო პრაქტიკების დანერგვის პროცესის ხელშეწყობა; 
• ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში, გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი
SQL            კარგი
MYSQL            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
2401010

დამატებითი მოთხოვნები
          აუცილებელია:

• ბაკალავრის ხარისხი (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ან ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით);
• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით;
• ინფორმაციული სისტემების აუდიტის გამოცდილება;
• მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება (SQL, MySQL);
• IT რისკების შეფასების, ინფორმაციის დამუშავებისა და ანალიზის გამოცდილება;
• IT აუდიტის პრინციპების ცოდნა;
• მონაცემთა ბაზების უსაფრთხოების საფუძვლების ცოდნა;
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა;

პიროვნული თვისებები:

• პროცესების დაგეგმვისა და ანალიზის უნარი;
• ობიექტურობა;
• ორგანიზებულობა;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• გაწონასწორებულობა;
• მოწესრიგებულობა;
• კორპორატიული ეთიკის ნორმების დაცვის უნარი;
• ვადების დაცვა;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          წერითი დავალება მოიცავს:

• ტესტირებას ზოგად უნარებში;
• ტესტირებას ქართულ ენაში.

• იმისათვის, რომ კანდიდატი გადავიდეს გასაუბრების ეტაპზე, მან უნდა მიიღოს ზოგად უნარებში მაქსიმალური 80 ქულიდან 65 ქულა და მეტი, ხოლო ქართული ენის ტესტში მაქსიმალური 80 ქულიდან 50 ქულა და მეტი;
• აუცილებელია კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადის გაკეთების დროს ატვირთონ და გამოაგზავნონ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი, ასევე შესაბამის ველში მიუთითონ მინიმუმ 1 რეკომენდატორის საკონტაქტო მონაცემები;
• შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით;
• სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: www.sda.gov.ge;
• კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ hr.gov.ge-ზე, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გააკეთოთ განაცხადი ვაკანსიაზე.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში; კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება