ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

5 დღე, 9 საათი, 12 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 22


ვაკანსიის N 62868     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხებში მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები
განცხადების ბოლო ვადა
25.01.2021
თანამდებობრივი სარგო:
650 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
სამტრედია
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               ა) სპორტის მუნიციპალური პროგრამების პროექტების შემუშავება; 
ბ) სპორტის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციაში მონაწილეობა; 
გ) მუნიციპალური სტადიონების, სპორტული მოედნების, საცურაო აუზების, სპორტული კომპლექსების მართვის შესახებ წინადადებათა პროექტების შემუშავება; 
დ) მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის შესახებ პროექტების შემუშავება; 
ე) ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წინადადებებისა და მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების მომზადება; 
ვ) ახალგაზრდობის პრობლემების შესწავლაში მონაწილეობა, წინადადებათა პროექტების შემუშავება არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;
ზ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვაფუნქციების განხორციელება.
 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
პროფესიული
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე თავი 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ I-ლი, მე-III, მე-V და მე-VI თავები 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 24–27-ე მუხლები 

„სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი

,,2020-2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის’’ დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054-რს დადგენილებაპროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქალაქი სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. N6
საკონტაქტო ტელეფონები
595-33-22-25
საკონტაქტო პირი
ია ხოშტარია

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა რეზიუმეს შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ არ იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტი. 
კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კანდიდატს ეცნობება მის მიერ აპლიკაციაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია ვალდებულია საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს, ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება