ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

23 დღე, 22 საათი, 58 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 35


ვაკანსიის N 62576     

პოზიციის დასახელება
საზოგადოებასთან და საგარეო ურთიერთობის მენეჯერი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
შპს - ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო
კატეგორია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა
27.12.2020
თანამდებობრივი სარგო:
1000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ბათუმი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება და ეფექტური კომუნიკაციის პროცესის დაგეგმვა;
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა;
საავადმყოფოს ვებ გვერდის, სოციალური ქსელებისა და შიდა საინფორმაციო გვერდის ადმინისტრირება;
საავადმყოფოს ვებ გვერდზე განსათავსებელი მასალის მომზადება/გადახედვა, კორექტირება;
მიმდინარე სიახლეებისა და პროექტების შესახებ პრეს-რელიზების/სტატიების მომზადება და შესაბამის მედია საშუალებებში და სოციალური სივრცეებში განთავსება;
მიმდინარე პროცესების, სიახლეების შესახებ ინფორმაციის დამუშავების/მომზადების უზრუნველყოფა და აღნიშნული ინფორმაციის საზოგადოების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის მიწოდება;
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საავადმყოფოს შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის მონიტორინგი, საავადმყოფოსთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება;
კომპეტენციის სფეროში შემავალი ღონისძიებების ორგანიზება და მართვა;
ფოტოგადაღებების უზრუნველყოფა;
საჭიროებისამებრ, უფლებამოსილების ფარგლებში ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
პროფესია
სოც. მედია მენეჯმენტის, ჟურნალისტიკის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
MS office applications            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B2       C1
რუსული       B2       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 2 / პუშკინის 164
საკონტაქტო ტელეფონები
555 72 72 70
საკონტაქტო პირი
ნინო მიქელაძე

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა განაცხადი უნდა შეავსოს, მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.
- კანდიდატმა აპლიკაციის შევსების დროს უნდა ატვირთოს:
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი; წინააღმდეგ შემთხვევაში კონკურსანტის განცხადება არ იქნება განხილული კონკურსის პირველ ეტაპზე.
- კომისია წერილობით ან ელექტრონული ფორმით აცნობებს ყოველ კანდიდატს მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია ხმათა უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის განმავლობაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება