ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 9 საათი, 28 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 13


ვაკანსიის N 60282     

პოზიციის დასახელება
კომისიის აპარატის კომპიუტერულ-ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
01.04.2020
თანამდებობრივი სარგო:
3000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               ქსელური მოწყობილობების როუტერების, სვიჩების (Cisco) კონფიგურაცია /ადმინისტრირება;
 VPN ქსელის კონფიგურაცია და ადმინისტრირება;
 კომისიის ვირტუალური სერვერების (VMware) ადმინისტრირება;
 კომისიის ქსელის მომხმარებლების ტექნიკური მხარდაჭერა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
5 წელი
პროფესია
გამოყენებითი მათემატიკა ან ინფორმაციული ტექნოლოგიები
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ;
 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №1 ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №2 ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“;
 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №4 ბრძანება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერისათვის მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“;
 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №245 ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ“;
 • კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“.


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი
Windows            ძალიან კარგი
Windows Server            ძალიან კარგი
Linux            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი ა. მიცკევიჩის ქ N19
საკონტაქტო ტელეფონები
995577920107
საკონტაქტო პირი
ირინე ინანეიშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
           ქსელური მოწყობილობების როუტერების, სვიჩების (Cisco) კონფიგურაცია /ადმინისტრირების საფუძვლიანი ცოდნა;
ისეთი პროტოკოლების და ტექნოლოგიების კარგი ცოდნა, როგორიცაა TCP, UDP, IP,BGP, OSPF, EIGRP, RIP, NAT, CiscoIPS;
VPN ქსელის კონფიგურაციისა და ადმინისტრირების ცოდნა;
 ქსელის დაცვის სისტემების (Barracuda) ცოდნა;
კანდიდატს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაციით მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება.
CCNA ან უფრო მაღალი დონის სერტიფიკატის ქონა ჩაითვლება უპირატესობად.
 


კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 კომუნიკაბელურობა;
 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 გუნდური მუშაობის უნარი;
 პრეზენტაციების მომზადებისა და წარდგენის უნარი;
 დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის და პრობლემური საკითხების დროულად გადაჭრის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, კონკურსის გამოცხადების დღიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და გამოაგზავნონ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: http://www.hr.gov.ge 
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს უნდა ატვირთონ და გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია: 
•	უმაღლესი განათლებისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აღიარებული განათლების სამინისტროს მიერ.
•	სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
•	სამოტივაციო წერილი (განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა წარმოდგენილი სამოტივაციო წერილის შინაარსს, პროფესიულ უნარ-ჩვევებსა და გამოცდილებას). 
წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით შეფასების საფუძველზე, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება