ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

14 დღე, 3 საათი, 52 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 57742     

პოზიციის დასახელება
პროგრამისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
03.11.2019
თანამდებობრივი სარგო:
2500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
               ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულებისა და სისტემების შემუშავება, რეალიზაცია და დანერგვა;
Web და Win Application-ბის შექმნა;
არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა და განახლება;
შესრულებული სამუშაოების აღწერა და დოკუმენტირება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი
Microsoft Office Visio            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B1       B1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
გ.დანელიას ქ N17 (ყოფილი უნივერსიტეტის ქ N50)
საკონტაქტო ტელეფონები
2915140
საკონტაქტო პირი
ირაკლი მაისაია

დამატებითი მოთხოვნები
          • სავალდებულოა სახელმწიფო ენის ცოდნა .
• .Net Framework-თან მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება და C#-ის ცოდნა მაღალ დონეზე.
• MS SQL Server-ის კარგი ცოდნა;
• რელაციურ ბაზებთან მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება, სასურველია MSSQL (2014, 2016);
• T-SQL-ის კარგად ცოდნა;
• SOAP და REST სერვისების შექმნის და მხარდაჭერის გამოცდილება (Asp.Net MVC , Asp.Net Web Api-ის ცოდნა);
• აპლიკაციის დიზაინ პრინციპების ცოდნა და მათი პროექტებში გამოყენების გამოცდილება;
• მრავალდონიანი არქიტექტურის გამოყენებით (n-tier), პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის გამოცდილება.
• TFS და VISUAL STUDIO-ს კარგი ცოდნა.
• EventDriven არქიტექტურის ცოდნა;
• სასურველია UnitTesting-ის გამოცდილება;
• სასურველია Angular(>2)-ის ცოდნა;
• ესმის ორგანიზაციის მისია, საჯარო სამსახურის ეთიკა და საზოგადოებრივი სარგებელი;
• შესწევს დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის უნარი;
• შეუძლია კრეატიული და ანალიტიკური აზროვნება;
• აქვს შიდა კომუნიკაციის დაგეგმვის და/ან წარმართვის უნარი;
• აქვს სწავლების, ტრენინგის ჩატარების უნარი;
• არის მოქნილი და ადვილად ადაპტირებადი ცვლილებებზე;
• ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე;
• ორიენტირებულია შედეგებზე;
• ავლენს პრობლემების ანალიზის უნარს;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          სავალდებულოა კანდიდატმა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით.
საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება კანდიდატთა მიერ განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება