ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

5 დღე, 10 საათი, 53 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 8


ვაკანსიის N 57325     

პოზიციის დასახელება
უმცროსი პროგრამისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
29.09.2019
თანამდებობრივი სარგო:
1875 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
               არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა და განახლება;
შესრულებული სამუშაოების აღწერა და დოკუმენტირება.
      

მოთხოვნები
 
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი
Microsoft Office Visio            კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       A2       A2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
უნივერსიტეტის ქ N50,თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონები
2915140

დამატებითი მოთხოვნები
          სავალდებულოა სახელმწიფო ენის ცოდნა;
VISUAL STUDIO-ს ცოდნა;
Net Framework-თან მუშაობის გამოცდილება;
C#-თან მუშაობის გამოცდილება;
რელაციურ ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება, სასურველია MSSQL (2014, 2016), T-SQL;
სასუველია ვებ პროექტებთან, ვებ სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება. (Asp.Net MVC, Asp.Net Web Api);
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ზოგადი პრინციპების ცოდნა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
სასურველია Angular(>2)-ის ცოდნა;
დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის უნარი;
ანალიტიკური აზროვნება.
მოქნილი და ადვილად ადაპტირებადი ცვლილებებზე;
პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
ორიენტირებული შედეგებზე.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით.
საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება კანდიდატთა მიერ განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება