ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

5 დღე, 10 საათი, 59 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 3


ვაკანსიის N 57324     

პოზიციის დასახელება
უფროსი პროგრამისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
29.09.2019
თანამდებობრივი სარგო:
5600 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
               • ფართო სპექტრის პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულებისა და სისტემების შემუშავება, რეალიზაცია და დანერგვა;
• შესრულებული სამუშაოების აღწერა და დოკუმენტირება;
• პროგრამისტების მცირე ჯგუფის ხელმძღვანელობა და დავალებების გადანაწილება;
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების (სისტემების) განვითარების ხელშეწყობისა და კოორდინაციისათვის შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და ერთიანი 
სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი
Microsoft Office Visio            კარგი
MS SQL Server            ძალიან კარგი
C#            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
უნივერსიტეტის ქ N 50,თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონები
2915140
საკონტაქტო პირი
ირაკლი მაისაია

დამატებითი მოთხოვნები
           • .Net Framework-თან მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება და C#-ის ცოდნა მაღალ დონეზე;
• რელაციურ ბაზებთან მუშაობის 3-4 წლიანი გამოცდილება, სასურველია MSSQL (2014, 2016);
• T-SQL-ის ძალიან კარგად ცოდნა;
• SOAP და REST სერვისების შექმნის და მხარდაჭერის გამოცდილება (Asp.Net Web Api-ის, Asp.Net Core -ის მაღალ დონეზე ცოდნა);
• Application Design Patterns მაღალ დონეზე ცოდნა და მათი პროექტებში გამოყენების გამოცდილება;
• Multi-Tier აპლიკაციების შექმნისა და მხარდაჭერის გამოცდილება;
• TFS და VISUAL STUDIO0-ს ძალიან კარგი ცოდნა;
• სასურველია UnitTesting-ის გამოცდილება;
• სასურველია Angular(>2)-ის ცოდნა;
• EventDriven არქიტექტურის ცოდნა;
• ესმის ორგანიზაციის მისია, საჯარო სამსახურის ეთიკა და საზოგადოებრივი სარგებელი;
• შესწევს დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის უნარი;
• შეუძლია კრეატიული და ანალიტიკური აზროვნება;
• აქვს შიდა კომუნიკაციის დაგეგმვის და/ან წარმართვის უნარი;
• აქვს სწავლების, ტრენინგის ჩატარების უნარი;
• არის მოქნილი და ადვილად ადაპტირებადი ცვლილებებზე;
• ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე;
• ორიენტირებულია შედეგებზე;
• ავლენს პრობლემების ანალიზის უნარს.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          სავალდებულოა კანდიდატმა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით.
საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება კანდიდატთა მიერ განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება