ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

37 დღე, 1 საათი, 44 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 4


ვაკანსიის N 56926     

პოზიციის დასახელება
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მთავარი სამმართველოს ინფორმაციული სისტემების სამსახურის ინფორმაციული სისტემების სერვისის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი/ უფროსი ტექნიკოსი
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
კატეგორია
ტექნიკური სამუშაოები
განცხადების ბოლო ვადა
28.09.2019
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               ა) ინფორმაციული სისტემების სერვისის განყოფილებაში  არსებული სარემონტოს ფუნქციონირების უზრუნველყოფის პროცესში მონაწილეობა; 
ბ) განყოფილებაში შესაკეთებლად შემოსული რადიოლოკაციური, სენსორული, კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების ტექნიკური საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის უზრუნველყოფის პროცესში მონაწილეობა;
გ) ტექნიკური საშუალების დიაგნოსტიკის შედეგების დაფიქსირება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველ შესაბამის დოკუმენტში (დასკვნის მომზადება);
დ) სტაციონალური და სამანქანო რადიოლოკაციური, სენსორული, კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების ტექნიკური საშუალებების სამონტაჟო და სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულების პროცესში მონაწილეობა;
ე) სასაზღვრო პოლიციის მიერ ჩატარებული სწავლებების და ოპერაციების კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემებით უზრუნველყოფის პროცესში მონაწილეობა;
ვ) ტექნიკური საშუალებების რემონტის, ასევე სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში, ჩატარებულ სამუშაოებზე გახარჯული მარაგი ნაწილების და სახარჯი მასალების დეტალურად აღწერა და შესრულებული სამუშაოს ამსახველი შესაბამისი დოკუმენტის მომზადებაში მონაწილეობა;
      

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონები
(032) 2411750

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაციის სანახავად და რეზიუმეების გამოგზავნის მიზნით ეწვიეთ სსდ „სასაზღვრო პოლიციის“-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდს: 

http://bpg.gov.ge/ge/vacancies/vakansiebi4.page

hr.gov.ge- ზე გამოგზავნილი აპლიკაცია არ განიხილება!!!
          


საწყის გვერდზე დაბრუნება