ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

37 დღე, 2 საათი, 18 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 25


ვაკანსიის N 56903     

პოზიციის დასახელება
სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ინსპექტორი
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
კატეგორია
ადამიანური რესურსების მართვა
განცხადების ბოლო ვადა
28.09.2019
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               ა) აკადემიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობა/შესწავლა;
ბ) განყოფილების კომპეტენციას მიკუთვნებული დოკუმენტაციის (წერილები, ბრძანებები, ცნობები, ანგარიშები და სხვა) შემუშვებაში განყოფილების უფლებამოსილ მოსამსახურეთა მხარდაჭერა;
გ) უფლებამოსილების ფარგლებში განყოფილებაში არსებული სხვადასხვა ელექტრონული ბაზების წარმოება, ცვლილებების ასახვა და აღნიშნული ბაზების საფუძველზე სხვადასხვა სახის ანგარიშების მომზადების პროცესში მონაწილეობა, განყოფილების თანამშრომლის ხელმძღვანელობით.
დ) უფლებამოსილების ფარგლებში განყოფილების დოკუმენტაციის მოწესრიგების პროცესში მონაწილეობა;
ე) კონკურსის გამოცხადებასთან და კონკურსის ეტაპების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების პროექტების მომზადებაში უფლებამოსილ მოსამსახურეთა მხარდაჭერა;
ვ) განყოფილების განვითარებაზე ორიენტირებული სხვადასხვა იდეებისა და ინიციატივების შესახებ განხილვებში მონაწილეობა და პროექტების, იდეების ინიცირებაში მონაწილეობის მიღება;
ზ) უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.
      

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონები
(032) 2411750

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაციის სანახავად და რეზიუმეების გამოგზავნის მიზნით ეწვიეთ სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდს:

http://policeacademy.gov.ge/ka/public-information/vacancies

hr.gov.ge- ზე გამოგზავნილი აპლიკაცია არ განიხილება!!!
          


საწყის გვერდზე დაბრუნება