ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

0 დღე, 11 საათი, 13 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 55429     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი მარკეტინგისა და მომსახურების განვითარების სამსახურში (დიზაინის მიმართულება)
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
სსიპ - იუსტიციის სახლი
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
24.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი

ფუნქციები
               •	ბეჭდვითი და ელექტრონული მასალების დიზაინის მომზადებასა და კორექტირებაში მონაწილეობა; 
•	სოციალური ქსელებისთვის აუცილებელი ვიზუალური მასალის შექმნაში მონაწილეობა;
•	სუვენირების დიზაინის შემუშავებაში მონაწილეობა;
•	პრეზენტაციებისა და ელექტრონულად გამოსაყენებელი სხვა მასალის ელექტრონული დიზაინის შემუშავებაში მონაწილეობა;

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი
საკონკურსო თემატიკა
          

·         საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 25 ივლისის №85 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

·         სსიპ „იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორის 2019 წლის 15 იანვრის №35/ს ბრძანებით დამტკიცებული  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და სატელეფონო ცენტრის მომსახურების ხარისხის სტანდარტი;

·         სსიპ „იუსტიციის სახლის“ კონცეფცია;

·         ზოგადი ინფორმაცია სსიპ „იუსტიციის სახლის“ სერვისების შესახებ.

·         საკონკურსო თემატიკით გათვალისწინებული ინფორმაცია და სამართლებრივი აქტები ხელმისაწვდომია სსიპ იუსტიციის სახლის ვებგვერდზე www.psh.gov.geპროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი
Adobe Photoshop            დამაკმაყოფილებელი
illustrator            დამაკმაყოფილებელი
InDesign            დამაკმაყოფილებელი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
595 08 79 93

დამატებითი მოთხოვნები
          •	აუცილებელია კანდიდატი იყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან ბაკალავრი; 
•	სასურველია ინგლისური ან/და სხვა უცხო ენის ცოდნა(B2 დონე);
•	სასურველია 3D MAX-ის ცოდნა.

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

•	კომუნიკაბელურობა;
•	დეტალებზე ორიენტირებულობა;
•	პასუხისმგებლობის გრძნობა;
•	ორგანიზებულობა; 
•	გუნდურად მუშაობის უნარი;
•	სტრესულ გარემოში მუშობის უნარი;
          

დამატებითი ინფორმაცია
          •	აუცილებელია, კანდიდატმა რეკომენდატორების გრაფაში მიუთითოს მინიმუმ 1 რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა და საკონტაქტო ინფორმაცია. 
•	ასევე აუცილებელია სათანადო ველში კანდიდატმა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ცნობა უნივერსიტეტიდან.
•	კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა სავალდებულოა შეავსონ სამოტივაციო წერილის ველი; 

სტაჟირების პირველი 3 თვე არა ანაზღაურებადია. სტაჟირების პროცესში მიღებული ცოდნისა და გამოვლენილი უნარების დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟიორს გაუგრძელდება სტაჟირების ვადა დამატებით 3 თვე. სტაჟირების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, სტაჟირება იქნება ანაზღაურებადი, ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება 400 ლარის (დარიცხული) ოდენობით. ანაზღაურებადი სტაჟირება შეიძლება გაგრძელდეს ერთ წლამდე ვადით. 

	წერითი დავალება გულისხმობს ტესტირებას ზოგად უნარებსა და ქართულ ენაში;
	გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის აპლიკანტები, რომლებიც გადალახავენ ზემოთ მითითებული ტესტირებებისთვის განსაზღვრულ 50%-იან ბარიერს, ანუ ტესტირებაში მაქსიმალური 80 ქულიდან თითოეულში მიიღებენ 40 ქულას და მეტს.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განცხადებების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება