ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 11 საათი, 11 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 27


ვაკანსიის N 55414     

პოზიციის დასახელება
სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის პოპულაციური რეგისტრების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
კატეგორია
ჯანდაცვა
განცხადების ბოლო ვადა
25.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
1000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               •	სამედიცინო სტატისტიკის სისტემის ინსტიტუციონალურ მოწყობაში მონაწილეობა
•	სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების წესების განსაზღვრაში მონაწილეობა
•	სტატისტიკურ მონაცემებზე მოთხოვნების დაკმაყოფილება
•	მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება
•	მონაცემთა რაოდენობისა და ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფაში მონაწილეობა 
•	დეპარტამენტის მიერ წარმოებული ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობა
•	დებულებით განსაზღვრული და სამმართველოს უფროსის დავალებების შესრულება
•	მეთოდურ–პრაქტიკული დახმარების გაწევა
•	მონაწილეობის მიღება ტრენინგებისა და სასწავლო კურსების შედგენაში, ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
პროფესია
მედიცინა ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
საკონკურსო თემატიკა
          
 • საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის შესახებ
 • საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ
 • საქართველოს კანონი სტატისტიკის შესახებ
 • საქართველოს ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 25 მარტის  N01-26/ნ ბრძანება „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
0198 თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, №99
საკონტაქტო ტელეფონები
116001

დამატებითი მოთხოვნები
          ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების სფეროში; 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook); 

სასურველია: მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
სასურველია: ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (B2 დონე);

უნარ-ჩვევები:
გუნდური მუშაობის უნარი; 
ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
დროის ეფექტურად მართვის უნარი;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და შეავსონ აპლიკაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით. 

დაინტერესებულმა აპლიკანტმა უნდა ატვირთოს: 
- განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (დიპლომი);
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები: შრომის წიგნაკი ან ცნობა სამუშაო ადგილის შესახებ;
- მიუთითოს ერთი რეკომენდატორის გვარი და სახელი, თანამდებობა, ელ. ფოსტა და საკონტაქტო ტელეფონი.

დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის მომდევნო ეტაპზე. 

ზეპირი დავალება, თემა: 
•	რეგისტრების უპირატესობები
•	არსებული რეგისტრების პრობლემები

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, განცხადების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში. 
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება