ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

9 დღე, 18 საათი, 37 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 57


ვაკანსიის N 54970     

პოზიციის დასახელება
შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
კატეგორია
შესყიდვები
განცხადების ბოლო ვადა
01.05.2019
თანამდებობრივი სარგო:
950 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
               • სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება;
• სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება;
• სხვადასხვა ანგარიშების მომზადება;
• შესყიდვის პროცედურის, ბაზრის კვლევის განხორციელება;
• ხელმძღვანელის დავალებით სხვა უფლება-მოვალეობათა განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
6 თვე
საკონკურსო თემატიკა
          

• სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი;

• სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ;

• სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 14 ივნისის  N12 ბრძანება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

• სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 26 თებერვლის  N2 ბრძანება „თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

• სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის  N19 ბრძანება „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

• სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის  N7 ბრძანება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სხელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“.

• საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბერის №246 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს ეროვნული არქივის დებულების დამტკიცების შესახებ“.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №1
საკონტაქტო ტელეფონები
0790902101

დამატებითი მოთხოვნები
          • უმაღლესი განათლება იურიდიული, ეკონომიკური ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
• მინიმუმ 6 თვიანი სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;
• სასურველია სამუშაო გამოცდილება ელექტრონული შესყიდვების მიმართულებით.

• გუნდური მუშაობა;
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
• საკუთარი საქმის დაგეგმვის უნარი;
• დროის ეფექტიანი მართვა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          • წერითი დავალება გულისხმობს ტესტირებას ზოგად უნარებში და ქართულ ენაში. აღნიშნული ტესტების წარმატებით გავლად ჩაითვლება ტესტირებაზე გამოცხადება და ტესტის შესრულება.

გთხოვთ, კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა გაიაროთ რეგისტრაცია და შეავსოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე.

აუცილებელია, კანდიდატმა რეკომენდატორების გრაფაში მიუთითოს მინიმუმ 1 რეკომენდატორის სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა და საკონტაქტო ინფორმაცია.

          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ქულათა სისტემის საფუძველზე.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება