ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 18 საათი, 50 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 35


ვაკანსიის N 54869     

პოზიციის დასახელება
სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი
კონკურსის ტიპი
გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შედის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში და ახორციელებს სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს. 
          
კატეგორია
ქონების მართვა
განცხადების ბოლო ვადა
24.04.2019
თანამდებობრივი სარგო:
1285 ლარი
ადგილების რაოდენობა
12
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               •	სახელმწიფო ქონების აღწერა/ინვენტარიზაციის პროექტის შედეგად აღმოჩენილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების კადასტრული სამუშაოების განხორციელება Arc-GIS პროგრამაში;
•	ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული ცალკეული დავალებების შესრულება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
6 თვე
საკონკურსო თემატიკა
          

•  „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №391 დადგენილება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი
Arc GIS            ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N49ა
საკონტაქტო ტელეფონები
2991193
საკონტაქტო პირი
ხათუნა გვილავა

დამატებითი მოთხოვნები
          • პროგრამა Arc-GIS-ში მუშაობის 6 თვიანი გამოცდილება;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• დავალებების პრიორიტეტებად დაგეგმვის უნარი;
• პასუხისმგებლობის გრძნობა, მოწესრიგებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილების მიმღები პირია დაწესებულების ხელმძღვანელი
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება