ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 8 საათი, 23 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 163


ვაკანსიის N 53005     

პოზიციის დასახელება
ადმინისტრაციული თანაშემწე
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia)
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
19.12.2018
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               ადმინისტრაციული თანაშემწე/მიმღების ფუნქციებია შემდეგი : 

•შემოსული დოკუმენტაციის გატარება და შესაბამისი განყოფილებისთვის მიწოდება; 
•სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა და გადამისამართება;
• შეხვედრების ჩანიშვნა და ორგანიზება;
• საკონტაქტო მონაცემთა ბაზების წარმოება;
• კვარტალური ანგარიშების მომზადებაში დახმარების გაწევა;
• დაარქივების სისტემის განვითარება და უზრუნველყოფა;
• საოფისე აქსესუარების შეკვეთა და მცირე შესყიდვების განხორციელება;
• საქმიანი ვიზიტების ორგანიზება ქვეყნის ფარგლებში და ფარგლებს გარეთ;
• საჭიროებისამებრ, ხარჯების წარმოდგენა და შეთანხმება;
• ოფისში მოსული სტუმრების მიღება და მათთვის დახმარების გაწევა;
• საჭიროებისამებრ, თარგმნა (ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და პირიქით);
• საჭიროებისამებრ სხვა ამოცანების შესრულება.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
სოციალური მეცნიერებები


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       C1       C1

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი კოსტავას ქ. N5
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 32 2428 528
საკონტაქტო პირი
მირანდა ანდრონიკაშვილი

დამატებითი ინფორმაცია
          შესაბამისი კვალიფიკაციის დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადი უნდა წარმოადგინონ www.hr.gov.ge –ს მეშვეობით. განაცხადი უნდა შეიცავდეს სამოტივაციო წერილს და რეკომენდატორთა საკონტაქტო ინფორმაციას. ასევე, შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრების მიერ ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 2 თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება