ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

2 დღე, 8 საათი, 24 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 61


ვაკანსიის N 53004     

პოზიციის დასახელება
აღმასრულებელი დირექტორის თანაშემწე
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia)
ორგანიზაციის შესახებ
          ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო (MCA-Georgia) დაარსდა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხუთწლიანი კომპაქტის განსახოციელებლად. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხუთწლიანი 140 მილიონი აშშ დოლარის მეორე კომპაქტი საქართველოში მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორის, ადამიანური კაპიტალის განვითარებას- საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო (STEM) განათლებაში ინვესტირების და სამუშაო ძალის განვითარების გზით. 
კომპაქტი ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 ივლისს და განხორციელდება 2019 წლის 1 ივლისამდე. კომპაქტის ამოცანაა საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო (STEM) სფეროებში განათლების ხარისხის განვითარება და ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის შესაძლებლობის გაძლიერება ზოგად, პროფესიულ და უმაღლეს განათლებაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით.

          
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების ბოლო ვადა
19.12.2018
თანამდებობრივი სარგო:
შეთანხმებით
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               •	ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის საქმიანობის ტექნიკური და ადმინისტრაციული მხარის უზრუნველყოფა;
•	საჭიროებისამებრ, თვიური ანგარიშების, პრეზენტაციებისა და სხვა კორპორატიული დოკუმენტაციის მომზადება აღმასრულებელ დირექტორთან წარსადგენად;
•	ბიზნეს-ვიზიტების დაგეგმვა/კოორდინირება; ბილეთების, სასტუმროების და ა.შ. დაჯავშნა;
•	ფონდის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებაში დახმარების გაწევა;
•	აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრებისა, ტელე-კონფერენციების კოორდინირება, დირექტორის კალენდრის შედგენა და მართვა;
•	სამუშაო სივრცეში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;
•	კომპეტენციის ფარგლებში სხვა ადმინისტრაციული საქმიანობის განხორციელება. 

•	Provide professional and confidential administrative and research support to the Chief Executive Officer of MCA-Georgia;
•	Undertake research and prepare monthly reports, presentations, corporate submissions and other correspondence for the Chief Executive Officer;
•	Coordinate / manage business travel, conference / bookings and accommodation for the Chief Executive Officer;
•	Assist with public relations and MCA-Georgia projects when required;
•	Coordinate CEO meetings and teleconferences; 
•	Perform other duties consistent with the level of this position.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრი
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
პროფესია
სოციალური მეცნიერებები


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       C2       C2
ინგლისური       C2       C2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ.თბილისი კოსტავას ქ. N5
საკონტაქტო ტელეფონები
+995 32 2428 528
საკონტაქტო პირი
მირანდა ანდრონიკაშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          •	ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, რომელიც საშუალებას მისცემს პროფესიონალური ურთიერთობა დაამყაროს როგორც თანამშრომლებთან, ისე სამთავრობო და არასამთვარობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან;
•	სასურველია განათლება მიღებული ჰქონდეს დასავლეთ ევროპასა ან/და აშშ-ში;
•	MS-Office-ის პროგრამების მაღალ დონეზე ფლობა; სასურველია ჰქონდეს ვებ-გვერდის მართვის გამოცდილება;
•	დღის წესრიგისა და შეხვედრის ოქმის შედგენის გამოცდილება;
•	უნდა იცნობდეს ქართულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს;
•	დროის მართვისა და მკაცრად განსაზღვრულ ვადებში ეფექტურად მუშაობის უნარი;
•	უნდა ჰქონდეს გამოცდილება პრეზენტაციებისა და პრეს-რელიზების მომზადებასა და კორესპონდენციების მართვაში;
•	უნდა იცნობდეს ქართულ განათლების სექტორს, სამთავრობო და არასამთვრობო ორგანიზაციების სტრუქტურას;
•	ადმინისტრაციული/საორგანიზაციო საქმიანობის 3 წლიანი და ადმინისტრაციულ თანაშემწედ მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
•	მზადყოფნა იმუშაოს დამატებითი საათები;
•	კონფიდენციალობის დაცვის უნარი.

•	Strong communication, interpersonal and public relations skills to enable professional interaction with a range of people including senior management and other staff, the public, and representatives from other organizations;
•	Priority will be given to candidates with education obtained in the U.S. or Western Europe;
•	Well-developed computer skills with an advanced working knowledge of Microsoft Office, internet and email applications. Previous experience in website maintenance would be an advantage;
•	Demonstrated experience in the preparation of agendas and minutes with an understanding of the Georgian legislative requirements;
•	Highly developed time management skills and demonstrated ability to meet deadlines and to effectively manage multiple projects including the organization of events and functions;
•	Demonstrated experience in drafting correspondence, presentations, media items and reports;
•	Developing knowledge of the education sector, local community, organizational structure and the functions of the Government to enable the efficient handling of enquires and requests for information from both external and internal customers;
•	3 year experience in administrative/organizational field and minimum 1 year experience in a position as a departmental/administrative executive or administrative assistant; 
•	Ability to work extensive working hours; 
•	Ability to maintain confidentiality.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          შესაბამისი კვალიფიკაციის დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადი უნდა წარმოადგინონ www.hr.gov.ge –ს მეშვეობით. განაცხადი უნდა შეიცავდეს სამოტივაციო წერილს და რეკომენდატორთა საკონტაქტო ინფორმაციას. ასევე, შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრების მიერ ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 2 თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება