ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 19 საათი, 55 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 45


ვაკანსიის N 52678     

პოზიციის დასახელება
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი
კონკურსის ტიპი
სტაჟირება
ორგანიზაცია
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
ორგანიზაციის შესახებ
          სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო სტაჟიორს სთავაზობს თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს, პროფესიული განვითარების საშუალებას. ბიუროს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ვებ-გვერდი: www.nbe.gov.ge 
   
            


          
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
17.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი

ფუნქციები
               • ქონების იდენტიფიკაციის პროცესზე დასწრება;
• ქონების აღწერასა და მისი საბაზრო ღირებულების დადგენის პროცესში მონაწილეობა;
• უშუალო ხელმძღვანელის დამატებითი დავალებების შესრულება. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
საკონკურსო თემატიკა
          

• „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონი;

•  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 6 მაისის ბრძანება №24 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კმ.
საკონტაქტო ტელეფონები
2721118 (2140)

დამატებითი მოთხოვნები
          • სასურველია განათლება ეკონომიკის და/ან ფინანსების დარგში; 
• სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა; 
• შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი და დროის ეფექტური მართვა; 
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი; 
• ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• კომუნიკაბელურობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• პასუხისმგებლობის გრძნობა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - არაანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 (ექვსი) თვემდე ვადით; 

• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ან უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი ცნობის (რომლის მიხედვით დასტურდება, რომ კანდიდატს მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი) ასლის განათლების ველში ატვირთვა.
• მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის მითითება (რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ. ფოსტა); 
• სამოტივაციო წერილის გრაფის შევსება. 
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ სამი თვის ვადაში.
 
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება