ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

1 დღე, 19 საათი, 59 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 2


ვაკანსიის N 52659     

თანამდებობის დასახელება
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია
ზედამხედველობა
განცხადების ბოლო ვადა
17.11.2018
თანამდებობრივი სარგო:
800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ყაზბეგი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
12 თვე

ფუნქციები
               -არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა;

-უკანონო მშენებლობის გამოვლენა;

-მშენებლობის წარმოებისას სანებართვო პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა;
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სრული ზოგადი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს ორგანული კანონი  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

დ)საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“

ე)ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის  N 19 დადგენილებაპროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ყაზბეგი დაბა სტეფანწმინდა ალ.ყაზბეგის ქ.N 1
საკონტაქტო ტელეფონები
591 303 301
საკონტაქტო პირი
ია ეფხოშვილი

დამატებითი მოთხოვნები
          -კომუნიკაციის უნარი;
-დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
-სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
-გუნდური მუშაობის უნარი;
-ინფორმაციის შეგროვებისა(და გაცემის)უნარი;

          

დამატებითი ინფორმაცია
          -კანდიდატმა შესაბამის ველში უნდა შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს გასაუბრების საფუძველზე ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება