ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

6 დღე, 15 საათი, 55 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 71


ვაკანსიის N 52150     

პოზიციის დასახელება
სტაჟიორი - სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლთათვის
კონკურსის ტიპი
სხვა
ორგანიზაცია
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ორგანიზაციის შესახებ
          სტაჟირება ცხადდება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. სტაჟირება ცხადდება სხვდასხვა სახელმწიფო უწყებაში. შესაბამისი უწყებების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHoLcjamQUAruSY5AIOanVKrXR3YVWaW5t8s9hDw9vqC5Xg/viewform  
          
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების ბოლო ვადა
28.10.2018
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
500

ფუნქციები
               - დადგენილ ვადებში შეასრულოს სტაჟიორის ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალება;
- გაეცნოს შესაბამისი საჯარო დაწესებულების სპეციფიკას;
- გაეცნოს სამსახურეობრივ დოკუმენტაციას, ისარგებლოს სათანადო ინფორმაციით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- დაესწროს და მონაწილეობა მიიღოს საჯარო დაწესებულების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში.
      


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office PowerPoint            დამაკმაყოფილებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, ინგოროყვას ქ. N7
საკონტაქტო ტელეფონები
0322922632

დამატებითი მოთხოვნები
          ა) კანდიდატი უნდა ფლობდეს ქართულ და მშობლიურ ენას;
ბ) აუცილებელია კანდიდატს გავლილი ქონდეს “ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო“ ერთწლიანი პროგრამა (“1+4” პროგრამა);
გ) კანდიდატი უნდა ირიცხებოდეს ბაკალავრიატის III-IV კურსზე ან, მაგისტრატურაში; ან უნდა იყოს ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის კურსდამთავრებული.

- მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- დეტალებზე კონცენტრირების უნარი;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- კომუნიკაბელურობა;
- დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
- დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და გამოცდილება;
- ორგანიზებულობა;
- დროის მართვა და განაწილება.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში ატვირთოს:

- „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ (“1+4” პროგრამა) გავლის დამადასტურებელი ცნობა ან სერტიფიკატი;
- უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა ან დიპლომი (არსებობის შემთხვევაში);
- შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი, რომელშიც უნდა მიეთითოს, თუ რომელ სახელმწიფო უწყებაში სურს კანდიდატს სტაჟირების გავლა და ამასთან, ნათლად და არგუმენტირებულად უნდა დაასაბუთოს სტაჟირების გავლის მოტივაცია.
- შესაბამისი უწყებების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHoLcjamQUAruSY5AIOanVKrXR3YVWaW5t8s9hDw9vqC5Xg/viewform  

შენიშვნა: არასრულყოფილი საბუთების წარმოდგენის შემთხევევაში განაცხადი არ განიხილება.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        კანდიდატების შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საამისოდ შექმნილი კომისია განაცხადის მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა.
        


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება