ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

6 დღე, 2 საათი, 6 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 17


ვაკანსიის N 50907     

პოზიციის დასახელება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სისტემური ადმინისტრატორი
კონკურსის ტიპი
ღია კონკურსი
ორგანიზაცია
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)
განცხადების ბოლო ვადა
26.07.2018
თანამდებობრივი სარგო:
4500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
6 თვე

ფუნქციები
               • სააგენტოსა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული სერვერების ადმინისტრირება;
• «ღრუბლოვანი» ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება;
• ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;
• მონიტორინგის სისტემის უზრუნველყოფა;
• სასერვერო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ოპტიმიზაცია;
• არსებული სისტემების გლობალური ხედვა და ანალიზი;
• საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრატორი/ადმინისტრირება - საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემების არქიტექტურის განსაზღვრა/დაგეგმვა/ადმინისტრირება, სისტემების ინსტალაცია/განახლება, კონფიგურირება, კოორდინაცია, მონიტორინგი და ოპტიმიზაცია, ექსპლუატაცია, აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, დარეზერვება, აღდგენა და განახლება;
• ხელმძღვანელობის ცალკეულ დავალებათა შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

• საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ";

• საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის №134 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“.


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       B2       B2

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, სანაპიროს 2.
საკონტაქტო ტელეფონები
2251528 (7068; 7075)

დამატებითი მოთხოვნები
          • სასურველია უმაღლესი განათლება;
• სისტემური ადმინისტრირების, მინიმუმ, 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
• ღია ტექნოლოგიებთან მუშაობის, მინიმუმ, 3 წლიანი გამოცდილება;
• cloud ტექნოლოგიებთან მუშაობის გამოცდილება; 
• ღია «open source» ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიებთან მუშაობის გამოცდილება (KVM/LXC);
• როგორც აპარატურულ, ასევე პროგრამულ (software defined storage) “CEPH”- ის შენახვის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 
• Amazon S3 და Openstack Swift-თან მუშაობის გამოცდილება;
• Linux-ის ქსელური ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოცდილება;
• ვერსიის კონტროლის სისტემა git-თან მუშაობის გამოცდილება;
• სკრიპტული ენების ცოდნა (Shell Scripting, Python);
• Linux ოპერაციულ სისტემაში Web, Mail, DNS სერვისების ადმინისტრირების გამოცდილება;
• მაღალი მდგრადობის სისტემების (High availability) ადმინისტრირების გამოცდილება (Pacemaker/Corosync/DRBD);
• დატვირთვის განაწილების სისტემების (Load Balancer) ადმინისტრირების გამოცდილება (HAProxy, LVS).


პიროვნული მახასიათებლები:
• პრობლემაზე კონცენტრაციის უნარი; 
• სიახლე/ცვლილებების სწრაფად აღქმის უნარი;
• ინოვაციის შექმნა/დანერგვის უნარი;
• პრიორიტეტის განსაზღვრის უნარი; 
• ანალიზის უნარი;
• დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
• დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
• შედეგებზე ორიენტაციის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილე პირებმა უნდა წარმოადგინონ საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ელექტრონული ასლი და შეავსონ სამოტივაციო წერილის ველი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს კანდიდატთა მიერ განაცხადების წარმოდგენის ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში ქულათა სისტემით.
        
        


განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება