ვაკანსიის დეტალები


გაკეთებული განაცხადები: 88


ვაკანსიის N 40052     

პოზიციის დასახელება
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სტაჟიორი
კონკურსის ტიპი
ორგანიზაცია
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
კატეგორია
პროგრამირება
განცხადების ბოლო ვადა
22.10.2016
თანამდებობრივი სარგო:
500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სტაჟირება

ფუნქციები
               •	არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა და განახლება;
•	ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულებისა და სისტემების შემუშავება, რეალიზაცია და დანერგვა;
•	შესრულებული სამუშაოების აღწერა და დოკუმენტირება.

      

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო კომისიის მისამართი
თბილისი, გორგასლის 24ა
საკონტაქტო ტელეფონები
0322944120 შიდა(4010)

დამატებითი მოთხოვნები
            საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• კომპიუტერულ მეცნიერებების, კომპიუტერულ ინჟინერიის ან მონათესავე სფეროს სტუდენტი;
• ობიექტორიენტირებული ენების გამოყენებით პროგრამირების გამოცდილება;
• C# ცოდნა;
• SQL -ის საფუძვლების ცოდნა;
• რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება.

სასურველია:
• HTML, CSS და JavaScript-ის საფუძვლების ცოდნა;
• ინგლისური ენის ფლობა.

უნარები და პიროვნული თვისებები: 
• კრეატიული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• ორგანიზებულობა, შრომისმოყვარეობა, პასუხისმგებლობა; 
• დროის ეფექტურად მართვა - სამუშაოს შესრულების ვადების დაცვა; 
• დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსის ეტაპები: განცხადების გადარჩევა, წერითი დავალება ან/და გასაუბრება;

გთხოვთ, შეავსოთ სამოტივაციო წერილის ველი.
          

          გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
          
        საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
        


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება