ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -9 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 7


ვაკანსიის N 42656     

თანამდებობის დასახელება
აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების კურიერ-მძღოლი
დამსაქმებელი
თელავის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
მომსახურება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
510 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თელავი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სასამართლო გზავნილების მოქალაქეთათვის და დაწესებულებებისთვის ჩაბარება;
- სასამართლოში ტელეფონით დაბარების შესახებ და გზავნილების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში აქტების შედგენა;
- ჩაბარების დასტურების აპარატის თანამშრომლებზე გადაცემა; 
- მაგისტრატ სასამართლოებში და სასამართლოს გასვლით სხდომებზე მოსამართლეებისა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომელთა ტრანსპორტირება. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

   „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

    საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის VIII თავი;

   „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“            საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41
საკონტაქტო ტელეფონები
577 28 36 45;
საკონტაქტო პირი
ნანა თეთრაული

დამატებით მოთხოვნები
          - აუცილებელია მართვის მოწმობის ფლობა;
- სასურველია უმაღლესი განათლება;
- სასურველია სამუშაო გამოცდილება.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 
კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩევის შედეგად შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთან მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით; 
კონკურსს ჩაატარებს თელავის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (მისამართი: ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41).

„ჩემი რეზიუმე"- ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს: 
- ავტომანქანის მართვის მოწმობა;
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატის ან უმაღლესი ან სპეციალური განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი.

კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა უმრავლესობით, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება