ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -12 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 72


ვაკანსიის N 42652     

თანამდებობის დასახელება
იურიდიული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების სტაჟიორი
დამსაქმებელი
სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
კატეგორია
ადმინისტრაცია
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
5
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სტაჟირება

ფუნქციები
               • იურიდიული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების საქმიანობის ფარგლებში, კორესპონდენციის მიღებაში, დარეგისტრირებასა და დახარისხებაში თანამონაწილეობა;
• უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 6 მაისის ბრძანება №24 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კმ.
საკონტაქტო ტელეფონები
2721118

დამატებით მოთხოვნები
          • სტაჟიორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი (სასურველია იურიდიული) განათლება.

• შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი და დროის ეფექტური მართვა;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
• კომუნიკაბელურობა;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
• პასუხისმგებლობის გრძნობა.      
          

დამატებითი ინფორმაცია
          • სავალდებულოა უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ან უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი ცნობის ასლის შესაბამის ველში ატვირთვა.

• სავალდებულოა, მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის მითითება და სამოტივაციო წერილის გრაფის შევსება.

• კონკურსის ეტაპები: აპლიკაციების გადარჩევა, წერა ან/და ტესტირება, გასაუბრება.

• სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო სტაჟიორს სთავაზობს თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს, პროფესიული განვითარების საშუალებას. ბიუროს საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ვებ-გვერდი: www.nbe.gov.ge
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ სამი თვის ვადაში.       
      


განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
ტესტირება
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება