ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -10 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 42648     

თანამდებობის დასახელება
კურიერ-მძღოლი
დამსაქმებელი
გურჯაანის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
მომსახურება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
510 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
გურჯაანი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
გამოსაცდელი ვადის გარეშე

ფუნქციები
               - სასამართლო დოკუმენტების ჩაბარება სხვადასხვა დაწესებულებებში;
- სასამართლო გზავნილების მოქალაქეებისათვის ჩაბარება;
- ფოსტიდან უკან დაბრუნებული კორესპონდენციის მიღება და ადრესატისათვის გადაცემა;
- სასამართლო უწყებების ჩაბარება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

ბ)საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის VIII თავი;

გ)"საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/310 გადაწყვეტილება.


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქუჩა №24
საკონტაქტო ტელეფონები
577-28-42-39
საკონტაქტო პირი
ეკა მელიქიშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          - მართვის მოწმობის ფლობა;

- მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, მოწესრიგებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა;
- დროის ეფექტურად დაგეგმვის უნარი;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
- დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი;
- სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილოებას გააგრძელებს და გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განცხადების (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს;
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კანდიდატმა, „ჩემი რეზიუმე”-ს შესაბამის ბლოკში აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
1. საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი ან უმაღლესი ან სპეციალური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);
2. მართვის მოწმობა;
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის განმავლობაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება