ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -9 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 42645     

თანამდებობის დასახელება
ქსელის ადმინისტრატორი
დამსაქმებელი
გურჯაანის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
IT მხარდაჭერა
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
620 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
გურჯაანი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
გამოსაცდელი ვადის გარეშე

ფუნქციები
               - სასამართლოს ქსელის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა; 
- დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის, შეცდომების ანალიზი, პრობლემების დიაგნოსტიკა; 
- გარე მოწყობილობების დაინსტალირება და გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა; 
- სასამართლოს ვებ-გვერდის განახლება. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ტექნიკური განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

ბ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.

 


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. გურჯაანი სანაპიროს ქ. №24
საკონტაქტო ტელეფონები
577-28-42-39
საკონტაქტო პირი
ეკა მელიქიშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          ა) ტექნიკური განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხრით);
ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფის ან ინფრასტრუქტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 -წლიანი გამოცდილება;
გ) Project Server; Windows; MS Word, MS excel, Internet Explorer; MS Outlook პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          აუცილებელია კანდიდატმა:

- განათლება კვალიფიკაციის გრაფაში ატვირთოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
- წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი.

- კონკურსის შემდეგ ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის(აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
- კონკურსის ეტაპირების თაობაზე დაკავშირება მოხდება აპლიკანტების მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელ. ფოსტის მეშვეობით;
- კონკურსს ჩაატარებს გურჯაანის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია. 

- კანდიდატმა გასაუბრებაზე უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო საატესტაციო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით. აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის განმავლობაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება