ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -5 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 5


ვაკანსიის N 42637     

თანამდებობის დასახელება
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების თარჯიმანი
დამსაქმებელი
ბოლნისის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
თარგმნა/რედაქტირება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
450 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ბოლნისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სასამართლო სხდომაზე პროცესის მსვლელობის თარგმნა ქართული ენიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით (სასურველია იგივეს თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით);
- განაჩენის, გადაწყვეტილების, განჩინების და სასამართლო საჭიროებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის თარგმნა ქართული ენიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით (სასურველია იგივეს თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით);
- სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილებისათვის ქართული ენიდან აზერბაიჯანულ ენაზე თარჯიმნის მოვალეობის შესრულება (სასურველია იგივე მოვალეობის შესრულება რუსულიდან ქართულ ენაზე და პირიქით).

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

ბ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა  და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“   საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.

 

 


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. №113
საკონტაქტო ტელეფონები
577 92 52 12
საკონტაქტო პირი
ლევან სიმონიშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          ა) სასურველია უმაღლესი განათლება (აზერბაიჯანული და რუსული ენების მიმართულებით);
ბ) აზერბაიჯანული და რუსული ენების ცოდნა, აღნიშნული ენებიდან ქართულად და პირიქით სინქრონულად თარგმნა, ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებების წერილობითი თარგმნა.


          

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
- კონკურსს ჩაატარებს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (ქ. ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. №113).
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა უმრავლესობით, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება