ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-89 დღე, -16 საათი, -19 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 7


ვაკანსიის N 42164     

თანამდებობის დასახელება
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში
დამსაქმებელი
სსიპ იუსტიციის სახლი
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
29.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თელავი
სამუშაოს ტიპი
სტაჟირება

ფუნქციები
               •	მოქალაქეთა მოთხოვნების განსაზღვრა, რიგის მართვის სისტემის საშუალებით ბილეთის ამობეჭდვა და შესაბამის სივრცეში გადამისამართება;
•	მოქალაქეთათვის პირველადი კონსულტაციის გაწევა; 
•	საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელთა მომსახურება, კონსულტაცია და განაცხადების ფორმების გაცემა „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ შესაბამისი მიმართულების სერვისების ფარგლებში;
•	ფოტო-ჯიხურით და სხვა თვითმომსახურების სისტემებით სარგებლობის პროცესში მოქალაქეთა დახმარება;
•	„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ მომსახურების პროცესთან დაკავშირებულ დაგეგმილ მიმდინარე პროექტებში ჩართულობა და მონაწილეობის მიღება;
•	უშუალო ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 
      

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
595 - 08 - 79 - 93

დამატებით მოთხოვნები
          საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

•	კანდიდატი იყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან ბაკალავრი; 
•	სასურველია ინგლისურის ან/და სხვა უცხო ენების ცოდნა;
•	სასურველია საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

•	კომუნიკაბელურობა;
•	ლოგიკური აზროვნება;    
•	კეთილგანწყობა;
•	დახვეწილი მეტყველება;
•	მოქალაქეთა თავაზიანად მომსახურების უნარი; 
•	მოტივირებულობა;
•	გუნდურად მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          •	კონკურსის ეტაპები: განცხადებების გადარჩევა, ტესტირება ან/და გასაუბრება;
•	აუცილებელია, კანდიდატმა რეკომენდატორების გრაფაში მიუთითოს მინიმუმ 1 რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 თვიდან 6 თვემდე ვადით, საწყის ეტაპზე სტაჟირების პირველი 3 თვე არაანაზღაურებადია. თუმცა, შესაძლოა მოხდეს სტაჟირების ვადის გაგრძელება 3 თვის ვადით. სტაჟირების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში სტაჟირება იქნება ანაზღაურებადი;

კონკურსში მონაწილეობის მსურველები დარეგისტრირდით საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე და შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა მისამართზე: http://www.hr.gov.ge/ 2017 წლის 29 მარტის ჩათვლით.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      • საკონკურსო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განცხადებების მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება