ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-94 დღე, -14 საათი, -46 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 72


ვაკანსიის N 42148     

თანამდებობის დასახელება
სტაჟიორი ბიბლიოთეკაში
დამსაქმებელი
სსიპ-ქალაქ თბილისის N84 საჯარო სკოლა
კატეგორია
სტაჟირება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
26.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სტაჟირება

ფუნქციები
               - ეხმარება სკოლის ბიბლიოთეკარს რეგულარულ მუშაობაში;
- ქმნის საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონულ ვერსიას;
- ეხმარება ბიბლიოთეკარს წიგნების დროულად მიღება-ჩაბარების პროცესში;	
- დახმარებას უწევს სკოლის მოსწავლეებს კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურის შერჩევაში;
- აწვდის ინფორმაციას სკოლის თანამშრომლებს, მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს ახლადმიღებული ლიტერატურის, მეთოდური რეკომენდაციების შესახებ.

	

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
სტუდენტი


პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, წურწუმიას ქ. №17
საკონტაქტო ტელეფონები
(322) 74 76 55; (322) 77 90 80
საკონტაქტო პირი
ნანი ჩუმაშვილი-ქობულაძე

დამატებით მოთხოვნები
          - პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- პუნქტუალურობა;
- კომუნიკაბელურობა.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 დღის ვადაში.       
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება


საწყის გვერდზე დაბრუნება