ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-94 დღე, -14 საათი, -46 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 8


ვაკანსიის N 42131     

თანამდებობის დასახელება
ქსელის ადმინისტრატორი
დამსაქმებელი
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო
კატეგორია
IT მხარდაჭერა
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
26.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
620 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თეთრიწყარო
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სასამართლოს ქსელის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა;
- დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის, შეცდომების ანალიზი, პრობლემების დიაგნოსტიკა;
- გარე მოწყობილობების დაინსტალირება და გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა;
- სასამართლოს ვებ-გვერდის განახლება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

ბ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქუჩა №11
საკონტაქტო ტელეფონები
577285817
საკონტაქტო პირი
თამაზი სხილაძე

დამატებით მოთხოვნები
          ა) უმაღლესი განათლება ბაკალავრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
ბ) სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფის ან ინფრასტრუქტურის სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
გ) Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 – ადმინისტრირების საწყისების (მომხმარებელთა, ქსელური რესურსების, უსაფრთხოების პოლიტიკის მართვა) ცოდნა;
დ) კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების (კომპიუტერების, საბეჭდი და პერიფერიული მოწყობილობების ინსტალაცია, პრობლემების დიაგნოსტიკა) ცოდნა.

          

დამატებითი ინფორმაცია
          - გასაუბრების ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს;
- კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
- კონკურსს ჩაატარებს თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (მისამართი: ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. №11).

„ჩემი რეზიუმეს” შესაბამის ველში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2. არსებობის შემთხვევაში, მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული (გერბიან ბლანკზე დაბეჭდილი ან ბეჭდით დამოწმებული) დოკუმენტის ასლი.

კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ (გასაუბრების) ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში; კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება