ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-93 დღე, -16 საათი, -18 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 40


ვაკანსიის N 42125     

თანამდებობის დასახელება
სტაჟიორი ეკონომიკურ სამსახურში
დამსაქმებელი
სსიპ სმართ ლოჯიქი
კატეგორია
ეკონომიკური
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
25.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
ანაზღაურების გარეშე
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სტაჟირება

ფუნქციები
               • სამსახურებრივი მივლინებების აღრიცხვა;
• პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების საფუძველზე საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ში მონაცემების ასახვა;
• ორგანიზაციის ძირითად საშუალებებზე და მატერიალურ მარაგებზე ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება;
• ხაზინის ელექტრონულ პროგრამაში შესაბამისი დოკუმენტის (ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნის და ა.შ.) მომზადება.
      
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ";

საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Outlook            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, გორგასლის 24ა
საკონტაქტო ტელეფონები
0322944120 შიდა(4010)

დამატებით მოთხოვნები
          საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• ბაკალავრის ხარისხი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ეკონომიკურ სფეროში;
• სასურველია პროგრამა ORIS საბაზისო ცოდნა;
• სასურველია შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობის გამოცდილება.

უნარები და პიროვნული თვისებები: 
• დახვეწილი ვერბალური და წერითი მეტყველება;
• შეზღუდულ ვადებში სწრაფად და ეფექტურად მუშაობის უნარი;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• ყურადღებიანი დეტალების მიმართ;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 
• როგორც გუნდში, ისე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კონკურსის ეტაპები: განცხადების გადარჩევა, ტესტირება, ან/და გასაუბრება 

გთხოვთ, მიუთითოთ რეკომენდატორების (სასურველი რაოდენობა − ორი) საკონტაქტო ინფორმაცია და მათ მიერ დაკავებული თანამდებობა და შეავსოთ სამოტივაციო წერილის ველი.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
ტესტირება
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება