ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-158 დღე, -16 საათი, -22 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 32


ვაკანსიის N 41090     

თანამდებობის დასახელება
შტატგარეშე მოსამსახურე (თარჯიმანი)
დამსაქმებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
კატეგორია
თარგმნა/რედაქტირება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
19.01.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1000 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
2 თვე

ფუნქციები
                ევროკავშირის ტექნიკური (სამშენებლო) სტანდარტების ინგლისურიდან ქართულად თარგმნა (ევროკოდები); 
 გლოსარიუმის შედგენა ინგლისურ და რუსულენოვანი ლექსიკონების გამოყენებით.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
სასურველი ასაკი -დან
21

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი
ინგლისური       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი
რუსული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, თამარ ჭოველიძის 10ა
საკონტაქტო ტელეფონები
2991016
საკონტაქტო პირი
თეა რუსიტაშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          - მინიმუმ 1-წლიანი ტექნიკური თარგმნის გამოცდილება;
- სასურველია - ფილოლოგის სპეციალობა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          გასაუბრების დროს კანდიდატებს მოუწევთ ევროკოდების თარგმნა/რედაქტირება.

სავალდებულოა განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი უფლებამოსილი პირის/ორგანოს მიერ განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 1 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება