შენი კარიერა საჯარო სამსახურში !


ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი საჯარო სამსახურში არსებულ ნებისმიერ ვაკანსიაზე და დასაქმდეს.
ეს არის ერთადერთი გზა, მიიღო მონაწილეობა კონკურსში და დაიწყო შენი კარიერა საჯარო სამსახურში.
ამ ვებ–გვერდზე დარეგისტრირებულია 199,384 სამსახურის მაძიებელი და 383 საჯარო უწყება/დამსაქმებელი.
შენიშვნა: საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ბიუროს ვალდებულება, ამ ეტაპისთვის, შემოიფარგლება ვებ-გვერდზე ვაკანსიების განთავსების ადმინისტრირებით. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა და კონკურსის გამოცხადება მხოლოდ დამსაქმებელი უწყების უფლებამოსილებაა.