ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 2
  ადამიანური რესურსების მართვა 4
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ადმინისტრაცია 13
  ანალიტიკა 3
  არქიტექტურა 1
  აუდიტი 7
  ბუღალტერია 5
  განათლება 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 5
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 5
  ექსპერტიზა 3
  ზედამხედველობა 4
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 12
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 9
  იურიდიული 28
  კვლევა 2
  კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
  კოორდინაცია 2
  ლოჯისტიკა 7
  მართვა/მენეჯმენტი 14
  მომსახურება 16
  მონიტორინგი 5
  პრობაცია 4
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 5
  საარქივო საქმე 2
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 11
  საინვესტიციო პროექტები 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  საორგანიზაციო საქმიანობა 1
  სასჯელაღსრულება 7
  საფინანსო/საბიუჯეტო 5
  საქმისწარმოება 9
  სივრცითი დაგეგმარება 1
  სოფლის მეურნეობა 2
  სოციალური სამსახური 16
  სტაჟირება 25
  ტელეკომუნიკაციები 1
  ტექნიკური 1
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტყის მართვა 9
  ფინანსები 5
  ფსიქოლოგია 2
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 8
  შიდა აუდიტი 7
  შრომა და დასაქმება 3
  შრომის უსაფრთხოება 2
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 20
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;