ვაკანსიის ძებნა


IT მხარდაჭერა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 18
ადმინისტრაცია 27
არქიტექტურა 1
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/სწავლება 64
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 16
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 3
მონიტორინგი 2
პრობაცია 3
პროექტების მართვა 2
პროტოკოლი 1
საარქივო საქმე 1
საბანკო ზედამხედველობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საქმისწარმოება 11
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 2
ტექნიკური 1
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 9