ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს ქუთაისის განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მესამე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს ბათუმის განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მესამე განყოფილების ყარაული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 9
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 25
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 4
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
სამეურნეო 1
სასჯელაღსრულება 8
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 2
ტექნიკური სამუშაოები 2
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 2
ჯანდაცვა 9
;