ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  IT მხარდაჭერა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 18
  ადმინისტრაცია 27
  არქიტექტურა 1
  აუდიტი 3
  ბუღალტერია 1
  განათლება 2
  განათლება/სწავლება 64
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  ეკონომიკური 3
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
  იურიდიული 16
  ლოჯისტიკა 2
  მანდატური 2
  მართვა/მენეჯმენტი 3
  მომსახურება 3
  მონიტორინგი 2
  პრობაცია 3
  პროექტების მართვა 2
  პროტოკოლი 1
  საარქივო საქმე 1
  საბანკო ზედამხედველობა 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 3
  საორგანიზაციო საქმიანობა 2
  საქმისწარმოება 11
  სოფლის მეურნეობა 1
  სტაჟირება 2
  ტექნიკური 1
  ტყის მართვა 2
  ფინანსები 2
  ქონების განკარგვა 2
  შესყიდვები 3
  ჯანდაცვა 9