ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
  ადმინისტრაცია 6
  არქიტექტურა 4
  აუდიტი 5
  ბუღალტერია 3
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 1
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
  ეკონომიკური 1
  ზედამხედველობა 2
  ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 20
  კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
  კოორდინაცია 1
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 10
  მომსახურება 4
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 2
  საარქივო საქმე 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საზღვაო 1
  საინჟინრო საქმე 4
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საორგანიზაციო საქმიანობა 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 2
  საქმისწარმოება 2
  სივრცითი დაგეგმარება 1
  სოციალური სამსახური 1
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 17
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ფინანსები 2
  ქონების მართვა 1
  შესყიდვები 4
  ჯანდაცვა 4
  ;