ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
  ადმინისტრაცია 1
  ანალიტიკა 6
  არასაბანკო ზედამხედველობა 1
  არქიტექტურა 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 5
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 42
  ეკონომიკური 1
  ზედამხედველობა 5
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 19
  იურიდიული და ანალიტიკა 3
  კოორდინაცია 2
  ლოჯისტიკა 2
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 6
  მომსახურება 4
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  საარქივო საქმე 3
  საბაჟო 13
  საგადასახადო 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საინჟინრო საქმე 2
  სამდივნო/საოფისე საქმე 2
  საქმისწარმოება 3
  სტაჟირება 4
  ტყის მართვა 1
  შესყიდვები 3
  შიდა კონტროლი 1
  შრომა და დასაქმება 2
  ჯანდაცვა 12
  ;