ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 6
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
  ადმინისტრაცია 1
  არქიტექტურა 5
  აუდიტი 2
  განათლება 2
  განათლება/სწავლება 15
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
  დაცვა/უსაფრთხოება 5
  ეკონომიკური 1
  ექსპერტიზა 2
  ზედამხედველობა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  იურიდიული 14
  მართვა/მენეჯმენტი 7
  მომსახურება 8
  მონიტორინგი 1
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 2
  საბაჟო 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინვესტიციო 3
  საინჟინრო საქმე 1
  სამდივნო/საოფისე საქმე 1
  სასჯელაღსრულება 14
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 5
  სტაჟირება 5
  ტრანსპორტი 1
  ფინანსები 2
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 5
  შიდა კონტროლი 1
  ჯანდაცვა 5
  ;