ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  IT მხარდაჭერა 1
  აგრარული 2
  ადამიანური რესურსების მართვა 4
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
  ადმინისტრაცია 13
  ანალიტიკა 3
  არქიტექტურა 10
  აუდიტი 5
  ბუღალტერია 2
  განათლება 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  განათლება/სწავლება 13
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
  ზედამხედველობა 5
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
  იურიდიული 13
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  კავშირგაბმულობა 2
  კვლევა 5
  კვლევა-ანალიტიკა 4
  ლოჯისტიკა 3
  მართვა/მენეჯმენტი 8
  მომსახურება 7
  მონიტორინგი 1
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  საქმისწარმოება 5
  სტაჟირება 12
  ტრანსპორტი 3
  ტურიზმი 1
  ტყის მართვა 12
  ფინანსები 9
  შესყიდვები 9
  შიდა აუდიტი 2
  შიდა კონტროლი 1
  შრომის უსაფრთხოება 1
  ჯანდაცვა 5
  ;