ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სატყეოს უფროსი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო - ღორჯომის სატყეო სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მერისის სატყეო (მე-2 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მერისის სატყეო (მე-3 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მახუნცეთის სატყეო (მე-4 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის ერგეს სატყეო (მე-4 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის თხილნარის სატყეო (1-ლი სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის კირნათის სატყეო (მე-5 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო-ღორჯომის სატყეო (მე-2 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო-ღორჯომის სატყეო (მე-3 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10