ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადმინისტრაცია 1
  არქიტექტურა 7
  განათლება 4
  განათლება/სწავლება 1
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 18
  გაყიდვები 1
  გეოლოგია 3
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  ეკონომიკური 2
  ენერგეტიკა 2
  ზედამხედველობა 3
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  იურიდიული 12
  კულტურა 2
  ლოჯისტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 6
  მონიტორინგი 1
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
  საარქივო საქმე 1
  საგარეო ვაჭრობა 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საინვესტიციო 1
  საინვესტიციო პროექტები 2
  საინჟინრო საქმე 1
  საქმისწარმოება 1
  სოციალური სამსახური 1
  სტაჟირება 8
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტყის მართვა 1
  ფინანსები 1
  შესყიდვები 5
  ჯანდაცვა 2
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;