ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 1
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბუღალტერია 2
განათლება 10
განათლება/სწავლება 12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 10
იურიდიული/ეკონომიკა 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 2
მომსახურება 1
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 3
პროექტების მართვა 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 9
ტყის მართვა 2
ფინანსები 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;