ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 1
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 5
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 7
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 13
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 29
;